Bjerregaards gate 11

 

 

Sted: Oslo  I  Program: Bolig  I  Tiltakshaver: Bonum  I  Areal: 1100 m2  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter  I  Landskap: Fjord Arkitekter

 

Vi har fått i oppdrag å tegne en bygård med 14 leiligheter i varierende størrelse sentralt på St. Hanshaugen. På grunn av tomtens begrensede størrelse kategoriseres prosjektet som et infill-prosjekt. Bygningen vil få seks etasjer samt kjeller. Det er prioritert planløsninger med gjennomgående leiligheter med åpen stue-kjøkkenløsning og soverom mot bakgård. Bjerregaards gate 11 ligger på i et område preget av sammenhengende kvartalsbebyggelse, som hovedsakelig består av klassisk murgårdsbebyggelse med innslag av moderne bygninger fra hele 1900-tallet. 

Vi har tilstrebet å gi bygningen et kontemporært uttrykk som passer inn i omgivelsene. Fasadene vil bli kledd med hvite og lysgrå fiberbetong-plater med vekselvis flat og bølgete overflate. Fiberbetong-plater skiller seg fra de mer vanlige fibersement-platene ved at de har spill og variasjon i fargen. Vinduene mot gaten har et stående vindusformat med t-post. Vinduskarmene vil få en gylden overflate av eksponert tre som bidrar til å gi fasaden et ”mykere” uttrykk med innslag av naturmaterialer. Metalldetaljer vil få en gylden farge som går igjen i bl.a. porten, rekkverk og lysarmaturer.