bruksveien

 

Bruksveien er en bolig med tilhørende sekundærleilighet og garasje på 380 kvm. Tiltaket er delt i to bygningskropper og er tilpasset tomtens skrånende terreng. 

Ansvarlig prosjekterende: Finn Magnus Rasmussen 

Leverandør: Eco House International

Entreprenør: SDV Bygg

Ferdigstilt: Sommer 2013