Drammensveien

 

Drammensveien 41 ble tegnet av arkitekt Ole Sverre i nybarokk stil og opprinnelig oppført som bolig for Fred Olsen d.e. i 1907. Bygningen fikk Sundts premie i 1908. Bygningen er senere blitt brukt som selskapslokaler og kontorbygg og blir nå tilbakeført til bolig i form av 9 store og moderne leiligheter. For å oppnå god utnyttelse av arealene er det planlagt relativt store strukturelle endringer og det skal bl.a. etableres nytt trappeløp og installeres heis. Alle leilighetene blir tilgjengelige for bevegelseshemmede. Se mer her: https://bonum.no/projects#VF

 

Sted: Oslo

Program: Ombygging til 9 store leiligheter

Tiltakshaver: DV 41 utvikling

Ferdigstilt: Sommeren 2016

Areal: 1700 kvm BRA

Arkitekt: Fjord Arkitekter

Landskap: Trifolia -  Landskapsarkitekter & arkitekter

Entreprenør: BONUM

 

Video av prosjektet.

Video av prosjektet.