DRAMMENSVEIEN

Sted: Oslo  I  Program: Ombygging til 9 store leiligheter  I  Tiltakshaver: Bonum  I  Areal: 1700 m2  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter  I  Landskap: Trifolia

 

Drammensveien 41 ble tegnet av arkitekt Ole Sverre i nybarokk stil og opprinnelig oppført som bolig for Fred Olsen d.e. i 1907. Bygningen fikk Sundts premie i 1908. Bygningen er senere blitt brukt som selskapslokaler og kontorbygg og er nå tilbakeført til bolig i form av 9 store og moderne leiligheter. For å oppnå god utnyttelse av arealene er det gjort relativt store strukturelle endringer med bl.a. nytt trappeløp og heis. Alle leilighetene er tilgjengelige for bevegelseshemmede.