Drivhuset

 

 

Sted: Oslo  I  Program: Kontor  I  Tiltakshaver: Fjord Utvikling  I  Areal: 220 m2  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter  I  Interiør: Fjord Arkitekter I  Utførende: Fjord Ingeniører

Foto: Camilla Hay Jensen

 

Oppgaven omhandler bruksendring og ombygging av eget kontorlokaler på St. Hansahugen. Arealet i 1. etg var brukt som restaurant og arealet i kjeller var boder, og etter ombygging inneholder lokalet 18 kontorplasser, to møterom, 3 bad, 2 kjøkken, stue, modellverksted og vinkjeller. Fjord Arkitekter og Fjord Ingeniører har vært ansvarlig søker, prosjekterende og utførende for hele tiltaket.