Råholt

 

Sted: Eidsvoll

Program: Bebyggelsesplan til regulering: rekkehus, tomannbolig og leilighetsblokker.

Tiltakshaver: Utvikler

Ferdigstilt: Ukjent

Areal: 12 500 kvm BRA 

Arkitekt: Fjord Arkitekter

Landskap: Fjord Arkitekter

Entreprenør: Ikke bestemt