Maridalsveien

 

Bruksendring og ombygging av næringslokaler og fellesarealer til bolig. 

Prosjektet omfatter bruksendring og ombygging av eksiterende næringslokaler, fellesarealer, loft og bakgårdsbygning, samt oppgradering av utomhusarealer i bakgården. Bygården fra 1895 var svært slitt og leilighetene hadde umoderne løsninger som dusj på kjøkkenet og toaletter på gangen. Bygningen står på Byantikvarens ”gule liste” over bygninger med kulturhistorisk verdi.

Tiltakshaver gjennomfører i disse dager en omfattende opprusting av bygningen, både innvendig og utvendig. To tidligere næringslokaler er blitt bruksendret og innredes til bolig, en av dem med full tilgjengelighet. I tillegg skal loftet og en bakgårdsbygning bygges om til bolig og bakgården skal gis et betydelig løft, med sykkeloppstilling og beplantede oppholdsarealer.

 

Sted: Oslo

Program: Bolig - 19 leiligheter

Tiltakshaver: BONUM

Ferdigstilt: Våren 2016

Areal: 1700 kvm

Arkitekt: Fjord Arkitekter

Landskap: Fjord Arkitekter

Entrepenør: BONUM

 

2017-08-30 11.50.41 copy.jpg
2017-08-30 11.44.41jpg
2017-08-30 11.34.46 copy.jpg
Takopplett mot bakgård.jpg
2017-08-30 10.49.43.jpg

Plan  1. etasje

Fasade Vest / mot Maridalsveien

Fasade Sør / mot Maridalsveien

Fasade Nord / mot bakgård

Fasade Øst / mot bakgård

Snitt