Haugboveien 28

 

Sted: Asker  l  Program: Enebolig  l  Tiltakshaver: Privat  l  Ferdigstilt: 2016  l  Areal: 400 m2  l  Arkitekt: Fjord Arkitekter  l  Interiør: Fjord Arkitekter  l  Landskap: Fjord Arkitekter

 

Haugboveien 28 B er en tomt på 1550 m2 med gode sol- og utsiktsforhold som skråner mot sørøst. Oppdraget omhandlet en ny enebolig og garasje.

Boligen har et bratt saltak og to karakteristiske takoppløft som er 1/3 av fasadens lengde. Boligen er åpen mot syd, og mer lukket mot nord og nabobebyggelsen forøvrig. Av hensyn til omkringliggende tomter, solforhold og utsikt er plasseringen nøye vurdert, og boligen er prosjektert med tanke på å gi gode uteoppholdsrom med ulike kvaliteter. Boligen og garasjen er et sammenhengende bygg som søker å gi spennende arkitektoniske kvaliteter med hensyn til form, volum, materialbruk og detaljutforming. Boligen har en rolig og oversiktlig modernistisk utforming der eksteriøret og interiøret gjenspeiler dets funksjoner. Kledningen er tjønnerøkt og jernvitrolbehandlet malmfuru av varienerend bredder.