SUNDVEIEN 47

Sted: Asker  I  Program: Bolig  I  Areal:  862 m2  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter  I  Landskap: Fjord Arkitekter

 

Prosjektet omhandlet to nye eneboliger med sekundærleiligheter på 80 m2. Eiendommen er bratt og faller drøyt 20 meter fra Sundveien mot Grønsund. Den nedre delen av tomten er båndlagt av 25-grensen til sjø og vassdrag. 

Boligene er tilpasset det skrånende terrenget ved at bygningene er delt opp i flere «klosser» som ligger forskutt i forhold til hverandre. Hovedvolumene har i all hovedsak to-etasjes høyder og det er kun en liten del av den tilbaketrukkede fasadene som går over tre fulle etasjer. Boligene får samtidig tilgang til store takterrasser med uteoppholdsareal, som ellers ville vært vanskelig å oppnå på det hellende terrenget.