fjord bilde - grain.png
 
 

Fjord Arkitekter har som målsetting å lage arkitektoniske installasjoner og moderne bygg med høy kvalitet. Det innebærer et bevisst forhold til estetikk, økologi og økonomi. Selskapet utfører oppdrag innenfor arkitektur, planlegging og regulering for private og profesjonelle utbyggere. Vi etterstreber tydelig kommunikasjon og en prosess som er berikende for alle parter. 

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi mulighet til å tilby en strukturert og effektiv prosjekterings- og byggeprosess. Dette innebærer at våre kunder forholder seg til få aktører fra idé til ferdig bygg.