"Sofies nabo"

 

Sted: Oslo  l  Oppdrag: Invitert konkurranse  I  Program: 20 boenheter med næring  I  Tiltakshaver: APT Properties  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter  I  Landskap: Fjord Arkitekter

 

Våren 2017 ble vi, sammen med tre andre arkitektkontor, invitert av APT Properties til å skissere et forslag til ombygging og transformasjon av eksisterende bygård og stallbygning i Kirkegaards gata 1. Bygården er fra slutten av 1800-tallet og er oppført på Byantikvarens "gule liste". Vi tegnet et konsept med arker mot gate og større takopplett med terrasser mot bakgård.