Sofies nabo

 

Fjord Arkitekter, sammen med tre andre arkitektkontorer, ble vi invitert av APT Properties for å skissere et forslag til ombygging og transformasjon av en eksisterende bygård fra slutten av 1800-tallet

Sted: Oslo

Fase: Designkonkurranse

Program: 20 boenheter

Tiltakshaver: APT Properties

Arkitekt: Fjord Arkitekter

 

Eksisterende bygningen

Eksisterende bygningen

interiøret2.jpg