Marienlundveien - FutureBuilt forbildeprosjekt

 

Tiltakshaver Marienlunden AS vil oppføre et nytt og bærekraftig kombinasjonsbygg med næring og bolig på en selveid branntomt på Holtet i Oslo. Prosjektet ble i september 2015 godkjent som FutureBuilt forbildeprosjekt på bakgrunn av de meget høye ambisjonene for bærekraftighet og energibesparelser i prosjektet. 

Eiendommen ligger i direkte tilknytning til Marienlunden Park og tvers over gaten for Bekkelaget skole. Bygningen ligger fritt og blir dermed godt synlig fra øst og syd. Mot vest og nord er situasjonen tettere med tradisjonell trehusbebyggelse på 2,5 etasjer og saltak.

Tomten er femkantet og omgitt av trafikkarealer (hhv. vei, adkomstvei og gangvei) på tre sider. Kombinert med ønsker om tilpasning til omkringliggende byggehøyder, men samtidig høy arealutnyttelse, har tomtens forutsetninger ført til en bygning med en kompakt bygningskropp, et karakteristisk fotavtrykk og en uvanlig takform.

Bygningen vil få parkering under bakken, næringslokaler på bakkeplan og deler av underetasjen og til sammen tre leiligheter i 2. og 3. etasje. Det er satt av plass til eget sykkelrom ved inngangen til boligene og et felles verksted/sykkelrom med sluk ved innkjøringen til parkeringsgarasjen. Prosjektet overoppfyller krav til sykkelparkering.

Prosjektet har som mål og nærme seg pluss-hus-, eller nær null-hus-standard og det skal integreres solcellepaneler på tak og/eller fasade. Bygningen vil bli oppført med massivtreskiver som bærende konstruksjon. Fasaden er tenkt kledd med forkullet, linoljebehandlet gran. Denne behandlingen gir en sort, vedlikeholdsfri fasade som vil gjøre seg fint i kombinasjon med de sorte solcellepanelene. Prosjektet er også med i et SINTEF forskningsprosjekt som skal undersøke virkningen av moderne teknologi som kombinerer jordvarme og solfangere til oppvarming av varmtvann.

 

Sted: Oslo

Program: Bolig og kontor

Tiltakshaver: Marienlunden AS

Ferdigstilt: Vinteren 2017

Areal: 300 kvm BRA bolig + 210 kvm BRA kontor bolig

Arkitekt: Fjord Arkitekter

Interiør: Fjord Arkitekter

Landskap: Trifolia landskapsarkitekter

Entreprenør: Ikke bestemt