Marienlundveien 6 - FutureBuilt forbildeprosjekt

 

Sted: Oslo  I  Program: Bolig og kontor  I  Tiltakshaver: Marienlunden AS  I  Areal: 300 m2 bolig + 210 m2 kontor  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter

Landskap: Trifolia

 

Oppdraget omhandlet utvikling av et bærekraftig kombinasjonsbygg med næring og bolig sentralt på Holtet i Oslo. Eiendommen ligger i direkte tilknytning til Marienlunden Park. Prosjektet ble i september 2015 godkjent som FutureBuilt forbildeprosjekt på bakgrunn av de meget høye ambisjonene for bærekraftighet og energibesparelser i prosjektet. 

Tilpasning til omkringliggende bygningshøyder, tomtens forutsetninger og krav om høy arealutnyttelse har ført til en bygning med en kompakt bygningskropp, et karakteristisk fotavtrykk og en uvanlig takform. Bygningen vil få parkering under bakken, næringslokaler på bakkeplan og deler av underetasjen og tre leiligheter i 2. og 3. etasje.

Prosjektet har som mål og nærme seg plusshus standarden, og det skal integreres solcellepaneler på tak og fasade. Bygningen vil bli oppført med massivtreskiver som bærende konstruksjon. Fasaden vil bli kledd med forkullet linoljebehandlet gran. Prosjektet er også med i et SINTEF forskningsprosjekt som skal undersøke virkningen av moderne teknologi som kombinerer jordvarme og solfangere til oppvarming av varmtvann.