Midtoddveien

 

En kompakt bolig er prosjektert bestående av to etasjer over bakkeplan, med garasje og kjeller. Boligen skal ha et foldet tak med tre graders vinkel som underbygger boligens arkitektoniske utrykk. Utkragingene over 1. etasje skal tas opp i takformen slik at bygget blir en gjennomtenkt helhetlig og ekspressiv form. 

Prosjekterende: Finn Magnus Rasmussen

Byggestart: Ikke avklart