Krysser fingrene for "Sofies Nabo".

Fredag leverte Fjord Arkitekter et konkurranseforslag til ombygging av bygård på Grünerløkka.

Sammen med to andre arkitektkontor, ble vi invitert av APT PROPERTIES til å skissere et forslag til ombygging og transformasjon av en eksisterende bygård fra slutten av 1800-tallet.

Konkurransen omhandlet forslag til ny leilighetsmiks og planløsning, ny loftsetasje, transformasjon av eksisterende bakgårdsbygning til ny boenhet og reetablering av eksisterende næringslokale. 

Vi fremlegger prosjektet 19. april og vi gleder oss til å høre resultatet!