BONUM SPOTLIGHT

På besøk hos Bonum diskuterer vi hvorfor nedgangen i boligprisene kan være positivt for kvaliteten på nye bygg, samt hvilke krav kommunen kan sette for å sikre grundigere gjennomtenkte og kvalitetssikrede prosjekter. Dette eksemplifiseres i loftsutbygginger der det stilles krav om at det sendes inn viktige detaljtegninger sammen med byggesøknaden.