Klavli Moen 

 

Vi har blitt engasjert av Kavli Moen Foundation til å utarbeide et skisseprosjekt for Kavli Moen Gård i Langfjorden, Romsdalen. Gården er i dag brukt som et turistsenter, og det ønskes å utvide kapasiteten til mer overnatting i tillegg til konferansesenter og badstue. Vi har tegnet tre ulike hytter som forholder seg til naturen på tre ulike måter, og vil gi en unik naturopplevelse med fokus på himmel, bakke og vann. De moderne former vil også være en kontrast til eksisterende bebyggelse og understreke de historiske lagene til Kavli Moen Gård. Fred Kavli var en innovatør og vår arkitektur vil gi honnør til hans bragder. 

 

Sted: Langfjorden, Romsdalen

Program: Turistsenter

Tiltakshaver: Kavli Moen Gård

Ferdigstilt: Ikke bestemt

Areal:  ca. 500 kvm BRA

Arkitekt: Fjord Arkitekter

Interiør: Fjord Arkitekter

Landskap: Fjord Arkitekter

 

Sitruasjonsplan

Sitruasjonsplan

Diagram

Diagram

Diagram

Diagram

Prinsipiell snitt

Prinsipiell snitt

Illustrasjon - konferanse senter

Illustrasjon - konferanse senter