Kavli Moen 

Sted: Langfjorden, Romsdalen  I  Program: Turistsenter  I  Tiltakshaver: Kavli Moen Gård  I  Areal: ca. 500 m2  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter  I  Interiør: Fjord Arkitekter  I  Landskap: Fjord Arkitekter

 

Vi ble engasjert av Kavli Moen Foundation til å utarbeide et skisseprosjekt for Kavli Moen Gård i Langfjorden, Romsdalen. Gården er i dag brukt som et turistsenter, og det ønskes å utvide kapasiteten til mer overnatting i tillegg til konferansesenter og badstue. Vi tegnet tre ulike hytter som forholder seg til naturen på tre ulike måter, og vil gi en unik naturopplevelse med fokus på himmel, bakke og vann. De moderne former vil også være en kontrast til eksisterende bebyggelse og understreke de historiske lagene til Kavli Moen Gård.