ALMINNELIG PROSESS HOS FJORD ARKITEKTER

 

 
prosess smlet-09-10.jpg
 

RAMMETILLATELSE- DETALJERING-BYGGING

AVKLARINGSMØTE Første møte tar vi gjerne på vårt kontor. Vi går igjennom kundens ønsker, økonomi, ambisjoner og visjoner, romprogram og fremdrift. Avtaleforslag utarbeides og sendes innen få dager.

AVKLARINGSMØTE

Første møte tar vi gjerne på vårt kontor. Vi går igjennom kundens ønsker, økonomi, ambisjoner og visjoner, romprogram og fremdrift. Avtaleforslag utarbeides og sendes innen få dager.

MULIGHETSSTUDIE/SKISSEPROSJEKT Vi kommer på befaring, innhenter underlagsmateriale og aktuelle reguleringsplaner, samt annen relevant informasjon. Tomten og bygget analyseres, og vi utarbeider skisser til løsning som presenteres for kunden.

MULIGHETSSTUDIE/SKISSEPROSJEKT

Vi kommer på befaring, innhenter underlagsmateriale og aktuelle reguleringsplaner, samt annen relevant informasjon. Tomten og bygget analyseres, og vi utarbeider skisser til løsning som presenteres for kunden.

FORPROSJEKT Komplett tegningsmateriale utarbeider i samarbeid med Fjord Ingeniører, og prosjektet ytre rammer låses. På forespørsel utarbeider vi et estimert byggebudsjett, og lister opp aktuelle fagområder som må involveres. Rammesøknad sendes til kommunen.

FORPROSJEKT

Komplett tegningsmateriale utarbeider i samarbeid med Fjord Ingeniører, og prosjektet ytre rammer låses. På forespørsel utarbeider vi et estimert byggebudsjett, og lister opp aktuelle fagområder som må involveres. Rammesøknad sendes til kommunen.

 
DETALJPROSJEKT Rammetillatelsen fra kommunen foreligger. Vi detaljerer prosjektet i tilstrekkelig grad, produkt- og materialevalg besluttes.  

DETALJPROSJEKT

Rammetillatelsen fra kommunen foreligger. Vi detaljerer prosjektet i tilstrekkelig grad, produkt- og materialevalg besluttes.

 

ANBUD Prosjektet beskrives inngående og anbudsdokumenter utarbeides. Dokumentene sendes til aktuelle utførende med gitt tidsfrist. Om ønskelig kan vi på vegne av kunden fremforhandle avtale med utførende (entreprenører).

ANBUD

Prosjektet beskrives inngående og anbudsdokumenter utarbeides. Dokumentene sendes til aktuelle utførende med gitt tidsfrist. Om ønskelig kan vi på vegne av kunden fremforhandle avtale med utførende (entreprenører).

IGANGSETTING Etter valgt utførende sender vi igangsettingssøknad til kommunen. Denne behandles innen 3 uker, og byggingen kan starte.

IGANGSETTING

Etter valgt utførende sender vi igangsettingssøknad til kommunen. Denne behandles innen 3 uker, og byggingen kan starte.

 
BYGGING Det vil ofte være behov for å gjøre tilpasninger underveis i byggeprosessen. Vi har lang byggeplasserfaring, og tilbyr rollen som samordner av alle aktører, og/eller rollen som prosjektleder.

BYGGING

Det vil ofte være behov for å gjøre tilpasninger underveis i byggeprosessen. Vi har lang byggeplasserfaring, og tilbyr rollen som samordner av alle aktører, og/eller rollen som prosjektleder.

BRUKSTILLATELSE Når prosjektet nærmer seg ferdig, men enkelte ting gjenstår, kan vi søke kommunen om bruktillatelse.

BRUKSTILLATELSE

Når prosjektet nærmer seg ferdig, men enkelte ting gjenstår, kan vi søke kommunen om bruktillatelse.

FERDIGATTEST OG FOTOGRAFERING Når prosjektet er helt ferdig søker vi kommunen om ferdigattest. Vi ønsker å ta bilder av prosjektene vi er arkitektene bak, og kommer så for å fotografere det ferdige resultatet.

FERDIGATTEST OG FOTOGRAFERING

Når prosjektet er helt ferdig søker vi kommunen om ferdigattest.

Vi ønsker å ta bilder av prosjektene vi er arkitektene bak, og kommer så for å fotografere det ferdige resultatet.