Prototype

Sted: Kristiansand  I  Program: Bolig / Hytte  I  Tiltakshaver: Trebiennalen 2006  I  Ferdigstilt: 2006  I  Areal: 6 og 19 m2 I  Arkitekt: Magnus Helle Husby og Finn Magnus Rasmussen  I  Produsent: Trebyggeriet

 

FlexPod startet som en hovedfagsoppgave ved Fakultetet for arkitektur og billedkunst på NTNU. I 2006 vant prosjektet Arkitektbedriftenes studentpris for utvist profesjonalitet. Prosjektet har vokst siden den gang, og i overkant av 40 ulike samarbeidspartnere har støttet byggingen av prototypene. Prototypene ble realisert til Trebiennalen 2006 i Kristiansand, og sto utstilt på torget før byggene ble flyttet til Kjøita Park. Byggene ble så solgt til entreprenørselskapet Kruse Smith AS.