Prototype

 

FlexPod startet som en hovedfagsoppgave ved Fakultetet for arkitektur og billedkunst på Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet.

I 2006 vant prosjektet Arkitektbedriftenes studentpris for utvist profesjonalitet. Prosjektet har vokst siden den gang, og i overkant av 40 ulike samarbeidspartnere har støttet byggingen av prototypene.

Prototypene ble realisert til Trebiennalen 2006 i Kristiansand, og sto utstilt på torget før byggene ble flyttet til Kjøita Park. Byggene er nå solgt til entreprenørselskapet Kruse Smith AS.

 

Sted: Kristiansand

Program: Bolig / Hytte

Tiltakshaver: Trebiennalen 2006

Ferdigstilt: 2006

Areal: 6 og 19 kvm BRA

Arkitekt: Magnus Helle Husby og Finn Magnus Rasmussen

Interiør: Magnus Helle Husby og Finn Magnus Rasmussen

Produsent: Trebyggeriet