Sarpsborggata

 

Sted: Oslo  I  Program: Bolig  I  Tiltakshaver: Bonum  I  Areal: 1288 m2  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter  I  Landskap: LaLa Tøyen

 

Oppdraget omhandler bruksendring av eksisterende loft til 16 nye leiligheter, og en generell oppgradering av hele bygningsmassen. Leilighetene er på 2 etasjer, har arker mot gate og bakgård samt terrasser mot bakgård. Sarpsborggata 12, 14 og 16 ble tegnet av den norske arkitekten Henry Fearnley Coll i 1914 i nybarokkstil. Bygget er utformet med tidstypiske elementer som bratt mansardtak der nedre del av taket er utnyttet til boligformål, og med arker som er ordnet i takt med vinduene i etasjen under.