Skådalsveien

 

Enebolig Kristiansen går over tre plan med tilhørende garasje, carport og utekjøkken. Boligen har store glassfelt og lukkede flater som hensyntar utsikt, tomtens orientering og boligens funksjoner. Underetasje inneholder stue, vaskerom, bad, badstue, teknisk rom og boder.  1. etg. inneholder hall, bad, stue og kjøkken. 2. etg inneholder stue, soverom, bad og boder. Garasje og carport lager en skjerm mot veien, samt et tak for avfallsdunker. 

Sted: Oslo

Program: Enebolig

Tiltakshaver: Privat

Ferdigstilt: Våren 2012

Areal: 246 kvm BRA bolig + garasje + overbygdterrasse

Utvikler: Arkitekthus

Design: Gert Wingårdh

Ansvarlig prosjekterende: Fjord Arkitekter

Landskap: Fjord Arkitekter

Leverandør: Sköna Hus

Entreprenør:  Top Ten