Holmendammen

 

Sted: Oslo  I  Program: Bolig   I  Tiltakshaver: Privat  I  Ferdigstilt: Høsten 2014  I  Areal: 250 m2  I  Design: Thomas Sandell  I  Utvikler: Arkitekthus  I  Ansvarlig prosjekterende: Fjord Arkitekter  I  Landskap: Trifolia  I  Leverandør: Sköna Hus  I  Entreprenør: Fjord Entreprenører

 

Oppdraget på Holmendammen omhandlet oppføring av en ny enebolig med hybel. Det er en eksisterende bolig på tomten og en stor del av oppdraget bestod av å tilpasse den nye enebolig til eksisterende funkis-bolig fra 1930. Ny og ekssiterende bolig har samme orientering. Det var viktig å unngå større terrenginngrep og størremurer. Ny bolig består av to etasjer med pulttak, med lik kledning og materialer som eksisterende bygning, men med et modernistisk utrykk med større vindusflater enn eksisterende bolig. Fjordgruppen vært ansvarlig prosjekterende og utførende.