Holmendammen

 

Sted: Oslo

Program: Bolig

Tiltakshaver: Privat

Ferdigstilt: Høst 2014

Areal: 250 kvm BRA bolig

Design: Thomas Sandell

Utvikler: Arkitekthus

Ansvarlig prosjekterende: Fjord Arkitekter

Landskap: Trifolia – Landskapsarkitekter & arkitekter

Leverandør: Sköna Hus

Entreprenør:  Fjord Entreprenører

 

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje

Utomhusplan utarbeidet av Trifolia – Landskapsarkitekter & arkitekter