Storengveien

 

Sted: Bærum  I  Program: Enebolig  I  Tiltakshaver: Privat  I  Ferdigstilt: Våren 2018  I  Areal: 265 m2 + garasje + utebod  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter  I  Landskap: Fjord Arkitekter   Leverandør: Sköna Hus  I  Entreprenør: Harper Bygg

 

Oppdraget omhandlet prosjektering av en enebolig i tre etasjer, dobbel garasje, utebod og svømmebasseng. Boligen har fått et kubistisk formspråk, hvor organisering av rommene har vært styrende for utformingen. Boligen er mer lukket mot nordøst og trafikken, mens den åpner seg mot sørvest og hagen. Det er lagt vekt på en variasjon av gode og varierte rom, hvor deler av innvendig oppholdsrom er dobbelthøyt med overlys. 

Det er benyttet både ubehandlet og sortbeiset trekledning, og det er et skifte mellom liggende og stående kledning som underbygger formspråket. Garasje og bod er utført på tilsvarende måte og gjør at tiltaket samlet sett fremstår som helhetlig.