TANGEN TERRASSE

Sted: Nesodden  I  Program: Bolig  I  Tiltakshaver: Privat  I  Areal: 165 m2  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter  I  Landskap: Fjord Arkitekter

 

Tomten er svært kupert og skråner mot nordøst. Det var et ønske å ta vare på eksisterende terrenget i størst mulig grad, og boligen er formet etter landskapet, og ikke omvendt. Boligen ligger derfor inn i terrenget, og samspillet mellom bolig og terreng er viktig for dette prosjektet. Utsikten til fjorden har vært styrende for orienteringen. Vindusbåndet mot nord og øst gjør boligen mer åpen i denne retningen, og den er mer lukket mot adkomsten. Det er prosjektert et foldet tak som omslutter både carport, terrasse og selve boligen, og vil således være det bærende arkitektoniske utrykket. Taket vil bli beplantet med sedum (grønt tak), og vil gjøre boligen mindre synlig for ovenforliggende boliger. Boligen representerer nåtidens byggeskikk, og vil få gode arkitektoniske løsninger med tanke på brukbarhet, terrengtilpassing og detaljutførelse.

I boligens første etasje er det inngang, bod, soverom, bad, stue og oppholdsrom, og i underetasjen er det soverom, allrom og bad/vaskerom.