TreStykker - 05

 

”Rull rommet rundt”

 

TreStykker - 05 var en studentbolig som sto utstilt ved Nidelven i Trondheim i 2005 og 2006. Boligen ble senere flyttet og fungerer i dag som en hytte på fjellet.

TreStykker består av et fellesrom på 45 kvadratmeter bygget i massivtre. Tre private sovebokser er bygget som små flyttbare enheter. Soveboksene kan flyttes rundt i fellesrommet og danne ulike sosiale og romlige konfigurasjoner. Rommene inneholder en fleksibilitet som gjør at beboerne kan sette sitt personlige preg på boligen. De tre soveboksene har forskjellig karakter, størrelse og tekniske løsninger. Soveboksene fungerer som møbler i fellesrommet, og som private soverom.

 Prosjektleder: Finn Magnus Rasmussen

Medarbeidere: Håvard Slinde og Hilde Førstøyl, samt studenter fra AHO, BAS og NTNU

Produsent: Holz100

 
TreStykker - 04

 

"Midlertidig gangbro i Trondheim "

TreStykker - 04 var et prosjekt inisiert og ledet av Finn Magnus Rasmussen, og gjennomført i samarbeid med næringslivet i Trondheim og Trondheim kommune.

Prosjektet ble bygget av arkitektstudenter fra AHO, BAS og NTNU. Prosjektet sto ferdig 2. september 2004 og ble senere flyttet til Tevedestrand. 

Hovedgrepet var en gangbro konstruert som et fagverk i tre. Den gikk over Kongens gates allmenning og endte med en utkraging over Nidelven. Konstruksjonen var av limtre, wire, stålstrekkfisker og murte lecaskiver på betongfundamenter. På allmenningen ble det lagt grus og satt opp seks stenbenker for å gjøre plassen mer inviterende og attraktiv som uterom. 

Prosjektleder: Finn Magnus Rasmussen 

Saksansvarlig: Finn Magnus Rasmussen, Simen Stori og Lars Olsen 

Medarbeidere: Div arkitektstudenter 

Produsent: Moelve Limtre, Kjelstad Sagbruk med flere.