TreStykker - 04

Midlertidig gangbro

 

Prosjektet ble bygget av arkitektstudenter fra AHO, BAS og NTNU. Prosjektet sto ferdig 2. september 2004 og ble senere flyttet til Tevedestrand. 

Hovedgrepet var en gangbro konstruert som et fagverk i tre. Den gikk over Kongens gates allmenning og endte med en utkraging over Nidelven. Konstruksjonen var av limtre, wire, stålstrekkfisker og murte lecaskiver på betongfundamenter. På allmenningen ble det lagt grus og satt opp seks stenbenker for å gjøre plassen mer inviterende og attraktiv som uterom. 

 

Sted: Trondheim

Program: Gangbro

Ferdigstilt: Sommer 2004

Prosjektleder: Lars Olsen og Finn Magnus Rasmussen 

Medarbeidere: Div arkitektstudenter fra AHO, BAS og NTNU

Produsent: Moelve Limtre, Kjelstad Sagbruk med flere.

 


 

TreStykker - 05

Studentbolig

 

TreStykker - 05 var en studentbolig som sto utstilt ved Nidelven i Trondheim i 2005 og 2006. Boligen ble senere flyttet og fungerer i dag som en hytte på fjellet.

TreStykker består av et fellesrom på 45 kvadratmeter bygget i massivtre. Tre private sovebokser er bygget som små flyttbare enheter. Soveboksene kan flyttes rundt i fellesrommet og danne ulike sosiale og romlige konfigurasjoner. Rommene inneholder en fleksibilitet som gjør at beboerne kan sette sitt personlige preg på boligen. De tre soveboksene har forskjellig karakter, størrelse og tekniske løsninger. Soveboksene fungerer som møbler i fellesrommet, og som private soverom.

 

Sted: Trondheim

Program: Studentbolig

Ferdigstilt: Sommer 2005

Prosjektleder: Finn Magnus Rasmussen, Håvard Slinde og Hilde Førstøyl

Medarbeidere: Div arkitektstudenter fra AHO, BAS og NTNU

Produsent: Holz100