TreStykker - 04

Sted: Trondheim  I  Program: Gangbro  I  Ferdigstilt: Sommeren 2004  I  Prosjektleder: Lars Olsen og Finn Magnus Rasmussen  I  Medarbeidere: Arkitektstudenter fra AHO, BAS og NTNU  I  Produsent: Moelven Limtre, Kjelstad Sagbruk med flere

 

Hovedgrepet var en midlertidig gangbro konstruert som et fagverk i tre. Den gikk over Kongens gates allmenning og endte med en utkraging over Nidelven. Konstruksjonen var av limtre, wire, stålstrekkfisker og murte lecaskiver på betongfundamenter. På allmenningen ble det lagt grus og satt opp seks stenbenker for å gjøre plassen mer inviterende og attraktiv som uterom. 


TreStykker - 05

 

Sted: Trondheim  I  Program: Studentbolig  I  Ferdigstilt: Sommeren 2005  I  Prosjektleder: Finn Magnus Rasmussen, Håvard Slinde og Hilde Førstøyl  I  Medarbeidere: Arkitektstudenter fra AHO, BAS og NTNU  I  Produsent: Holz100

 

TreStykker 05 var en studentbolig som sto utstilt ved Nidelven i Trondheim i 2005 og 2006. Boligen ble senere flyttet og fungerer i dag som en hytte på fjellet.

Boligen består av et fellesrom på 45 kvadratmeter bygget i massivtre. Tre private sovebokser er bygget som små flyttbare enheter. Soveboksene kan flyttes rundt i fellesrommet og danne ulike sosiale og romlige konfigurasjoner. Rommene inneholder en fleksibilitet som gjør at beboerne kan sette sitt personlige preg på boligen. De tre soveboksene har forskjellig karakter, størrelse og tekniske løsninger. Soveboksene fungerer som møbler i fellesrommet, og som private soverom.