TØYEN TORG

 

Sted: Tøyen, Oslo I  Program: Næring I  Areal: 160 m2 BRA I  Arkitekt: Fjord Arkitekter

 Vi fikk i oppdrag å skissere en ny pavillion på Tøyen Torget i forbindelse med Tøyen Løftet. Bygningen bidrar til et avskjærmet “gatemiljø” med ulike soner. Bygningen forholder seg til eksisterende høyder på eksisterende takutstikk, og står i kontrast til de tunge og høye omkringliggende bygningene med sin lette og lyse glass-og stålkonstruksjon.