NYBYGG  Et nybygg må ha høy arkitektonisk kvalitet, bare på den måten vil det være bestandig og bærekraftig. Vi har som mål å lage nye bygg som gir mer enn det tar, enten det er snakk om mindre tilbygg, eneboliger, kontor eller leilighetsbygg. 

NYBYGG

Et nybygg må ha høy arkitektonisk kvalitet, bare på den måten vil det være bestandig og bærekraftig. Vi har som mål å lage nye bygg som gir mer enn det tar, enten det er snakk om mindre tilbygg, eneboliger, kontor eller leilighetsbygg. 

TRANSFORMASJON  Det anslås at 70-80 % av bygningene som vi omgir oss i 2050 allerede er bygget. Kunnskap om ombygging og interiør blir derfor viktigere og viktigere. Fjord Arkitekter har lang erfaring med transformasjon av bygg, og vi synes det er en givende og viktig oppgave å hente ut potensiale av det eksisterende. 

TRANSFORMASJON

Det anslås at 70-80 % av bygningene som vi omgir oss i 2050 allerede er bygget. Kunnskap om ombygging og interiør blir derfor viktigere og viktigere. Fjord Arkitekter har lang erfaring med transformasjon av bygg, og vi synes det er en givende og viktig oppgave å hente ut potensiale av det eksisterende. 

MODULBYGG  Industrialisert planlegging og prefabrikasjon sparer tid og ressurser, samtidig som moderne teknologi øker variasjons- og valgmulighetene. Vi har spisskompetanse innenfor prefabrikasjon av element og modulbygg og har et bredt nettverk av produsenter.

MODULBYGG

Industrialisert planlegging og prefabrikasjon sparer tid og ressurser, samtidig som moderne teknologi øker variasjons- og valgmulighetene. Vi har spisskompetanse innenfor prefabrikasjon av element og modulbygg og har et bredt nettverk av produsenter.

MULIGHETSSTUDIE  En mulighetsstudie er en utredning som viser nye ideer og belyser potensiale for tomten eler bygget. Ved å vise hva som kan realiserer vil verdien på eiendommen potensielt økes betydelig. Ofte gjøres dette i forbindelse med kjøp/salg, og vi har derfor kort responstid på oppgavene. Resultatet vil synliggjøre rammebetingelser og alternativer med tilhørende kostnadsestimat

MULIGHETSSTUDIE

En mulighetsstudie er en utredning som viser nye ideer og belyser potensiale for tomten eler bygget. Ved å vise hva som kan realiserer vil verdien på eiendommen potensielt økes betydelig. Ofte gjøres dette i forbindelse med kjøp/salg, og vi har derfor kort responstid på oppgavene. Resultatet vil synliggjøre rammebetingelser og alternativer med tilhørende kostnadsestimat

PROSJEKTLEDELSE  Prosjektledelse kan enten være integrert i vår øvrige tilknytning til prosjektet, eller utføres som selvstendige oppdrag. Vi har lang erfaring fra byggeplassoppfølgning og samordner mellom ulike utførende. I samarbeid med Fjord Ingeniører kan vi dekke et bredt spekter, blant annet som kontrollerende av det arbeid som utføres.

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektledelse kan enten være integrert i vår øvrige tilknytning til prosjektet, eller utføres som selvstendige oppdrag. Vi har lang erfaring fra byggeplassoppfølgning og samordner mellom ulike utførende. I samarbeid med Fjord Ingeniører kan vi dekke et bredt spekter, blant annet som kontrollerende av det arbeid som utføres.

PLANARBEID  Et planarbeid kan omfatte alt fra omregulering av en liten tomt til reguleringsarbeid for et større byggefelt. Utarbeidelse av en reguleringsplan er et kart som viser hva slags type bygg og anlegg som skal ligge på tomten. Vi visualiserer gjerne de kvaliteter som tomten innehar med sol-og skyggediagram, perspektivtegninger, materialepalett osv.

PLANARBEID

Et planarbeid kan omfatte alt fra omregulering av en liten tomt til reguleringsarbeid for et større byggefelt. Utarbeidelse av en reguleringsplan er et kart som viser hva slags type bygg og anlegg som skal ligge på tomten. Vi visualiserer gjerne de kvaliteter som tomten innehar med sol-og skyggediagram, perspektivtegninger, materialepalett osv.