FOKUS PÅ KUNDENS ØNSKER OG ØKONOMI  Fornøyde kunder   er våre beste selgere, og deres ønskeliste er vårt viktigste styringsdokument. Vi har kunnskap om byggekostnader, og vi har alltid fokus på å få til så mye som mulig innenfor budsjettets rammer.

FOKUS PÅ KUNDENS ØNSKER OG ØKONOMI

Fornøyde kunder er våre beste selgere, og deres ønskeliste er vårt viktigste styringsdokument. Vi har kunnskap om byggekostnader, og vi har alltid fokus på å få til så mye som mulig innenfor budsjettets rammer.

 

 

BÆREKRAFT OG KVALITET  En bærekraftig bygning må ha kvaliteter som er verdt å ta vare på, som estetikk, opplevelse, funksjonalitet og materialbruk, såvel som lavt energiforbruk og lave utslipp. Siden starten har vi hatt fokus på miljøriktig prosjektering. Daglig leder Finn Magnus Rasmussen har bred erfaring innenfor området, blant annet har han programmert flere arkitektkonkurranser med miljø som fokus, vært oppnevnt jurymedlem for NAL og er passivhusrådgiver i "Lavenergiprogrammet”. Vi har jobbet med FutureBuilt og har erfaring med Enova og Husbankens krav til økonomisk prosjekttilskudd.

BÆREKRAFT OG KVALITET

En bærekraftig bygning må ha kvaliteter som er verdt å ta vare på, som estetikk, opplevelse, funksjonalitet og materialbruk, såvel som lavt energiforbruk og lave utslipp. Siden starten har vi hatt fokus på miljøriktig prosjektering. Daglig leder Finn Magnus Rasmussen har bred erfaring innenfor området, blant annet har han programmert flere arkitektkonkurranser med miljø som fokus, vært oppnevnt jurymedlem for NAL og er passivhusrådgiver i "Lavenergiprogrammet”. Vi har jobbet med FutureBuilt og har erfaring med Enova og Husbankens krav til økonomisk prosjekttilskudd.

FJORD ARKITEKTER + FJORD INGENIØRER  Vi er et etablert arkitektkontor med høye ambisjoner for kvaliteten på arkitekturen og prosjekteringstjenestene vi leverer. Vårt mål er å integrere kunnskap på en mer effektiv måte gjennom et nært samarbeid med alle ledd i byggeprosessen. Gjennom vårt søsterselskap, Fjord Ingeniører, kan vi tilby prosjekteringstjenester innen konstruksjon, bygningsfysikk og brann, og sammen er vi en totalleverandør av alt innen prosjektering og byggeledelse.

FJORD ARKITEKTER + FJORD INGENIØRER

Vi er et etablert arkitektkontor med høye ambisjoner for kvaliteten på arkitekturen og prosjekteringstjenestene vi leverer. Vårt mål er å integrere kunnskap på en mer effektiv måte gjennom et nært samarbeid med alle ledd i byggeprosessen. Gjennom vårt søsterselskap, Fjord Ingeniører, kan vi tilby prosjekteringstjenester innen konstruksjon, bygningsfysikk og brann, og sammen er vi en totalleverandør av alt innen prosjektering og byggeledelse.