Årettavegen

 

Sted: Lillehammer  I  Program: Enebolig  I  Tiltakshaver: Privat  I  Areal:  220 m2 + garasje  I  Arkitekt: Fjord Arkitekter